STUDY TOUR PEB STEEL

STUDY TOUR PEB STEEL

👩‍🔧Hành trình học tập và kết nối việc làm tại công trình và nhà máy gia công kết cấu thép của Pebsteel diễn ra vào sáng sớm ngày 14/09/2022.

Với sự hướng dẫn chi tiết của quản lý VSE Institute cùng các chuyên gia Pebsteel, cả đoàn được học hỏi thêm rất nhiều kiến thức hữu ích. Học tập về quy chế hoạt động của một cấu kiện thép trong một công trình nhà thép, cách thi công trên công trình,... Tường tận về những điểm mới trong dây chuyền gia công, nhiều công đoạn được bố trí hệ thống tự động chuẩn quốc tế. Đồng thời cũng thấy được kết quả “mãn nhãn” và đạt hiệu suất cao của việc thực hiện Quản lý trực quan, 5S.

Đến với công trình, các học viên VSE nhận thấy được tầm quan trọng của bố trí mặt bằng trong xây dựng. Đồng thời cũng học tập trực tiếp quá trình thi công nâng và lắp dựng cấu kiện nhà thép thông qua sự hướng dẫn từ ban bản lý Pebsteel tại công trường.

Thời tiết và địa hình trong chuyến đi có phần không thuận lợi nhưng đây cũng là đặc thù trong ngành xây dựng và các bạn vẫn giữ được tinh thần tích cực học tập. VSE sẽ tiếp tục bên cạnh và đồng hành cùng các bạn trên con đường trở thành những Kỹ sư toàn cầu.

 

Bài trước Bài sau