ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN QUỐC TẾ
ĐÀO TẠO CHO 30 SINH VIÊN MALAYSIA
ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO & TRÍ TUỆ CẢM XÚC
ĐÀO TẠO MARKETING TRONG THỜI ĐẠI MỚI
ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM TẠI TRƯỜNG ĐH SPKT TP.HCM
ĐÀM THOẠI & THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
ĐÀO TẠO 'NHÂN HIỆU'