THỰC TẬP NƯỚC NGOÀI 3 QUỐC GIA
STUDY TOUR TẬP ĐOÀN ĐẠI DŨNG
STUDY TOUR PEB STEEL
STUDY TOUR TẠI KIRBY SEA
STUDY TOUR TẠI NIRO CERAMIC GROUP
KẾT NỐI VIỆC LÀM CÙNG BMB STEEL
STUDY TOUR LNG THỊ VẢI