Giới thiệu

Học Viện Kinh doanh & Kỹ thuật Việt Nam

Vietnam Sales & Engineering (VSE) Insitute là một tổ chức không vì lợi nhuận (not-for-profit organization). Hoạt động vì mục tiêu xã hội và lợi ích cộng đồng.
Là học viện đầu tiên tại Việt Nam, phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư Kinh doanh và Kỹ sư Toàn cầu.


Chúng tôi hướng đến việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho thế hệ trẻ Việt Nam hội nhập quốc tế. Đồng thời phối hợp xúc tiến các hoạt động thương mại, hỗ trợ giáo dục, kết nối kinh doanh - việc làm. Chung tay cùng các doanh nghiệp, tổ chức, ban ngành, chính phủ, góp phần phát triển đất nước Việt Nam.

Xem Video "Câu chuyện về VSE"

Nhà sáng lập

Kỹ sư Huỳnh Kim Thịnh
Kỹ sư Huỳnh Kim Thịnh

Founder & General Manager

Lịch sử hình thành

VSE Institute - Học viện Kinh doanh & Kỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam
03-2020

VSE Institute - Học viện Kinh doanh & Kỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam

Được thành lập bởi Kỹ sư Huỳnh Kim Thịnh

Khoá đầu tiên nhập học
11-2020

Khoá đầu tiên nhập học

Đào tạo những học viên đầu tiên tham gia chương trình Kinh doanh kỹ thuật (Sales Engineer) và Ngoại ngữ chuyên ngành

Tài trợ học bổng
06-2022

Tài trợ học bổng

Phối hợp cùng các đối tác doanh nghiệp, trong vòng 2 năm, đã tổ chức 5 hội thảo chuyên đề và tài trợ học bổng học thuật, học bổng tài chính cho hơn 100 sinh viên, với tổng mức kinh phí tài trợ đạt gần 600,000,000 VND

Hợp tác quốc tế
09-2022

Hợp tác quốc tế

Xúc tiến mạnh mẽ hợp tác cùng các Tổ chức giáo dục, Doanh nghiệp, Đại học quốc tế: Ấn Độ, Philippines, Malaysia, Singapore,...