HỌC BỔNG KỸ SƯ TOÀN CẦU 2022 - ĐH SPKT TP.HCM
TRAO HỌC BỔNG HỌC THUẬT ĐẾN ĐH BÁCH KHOA TP.HCM
TIẾP SỨC Ý CHÍ - TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TP.HCM 05.2021
TRAO HỌC BỔNG KỸ SƯ XÂY DỰNG - VƯƠN RA THẾ GIỚI I ĐẠI HỌC HUTECH