VSE HỢP TÁC ISBR_GLOBAL IMMERSION PROGRAM
VSE HỢP TÁC CÙNG VENABLE ẤN ĐỘ
Chính thức hoá liên kết đào tạo cùng đại học danh giá tại Philippines
KẾT NỐI VIỆT NAM - MALAYSIA
HỢP TÁC QUỐC TẾ
KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA HỌC VIỆN VSE & TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM