VSL Vietnam

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

VSL Việt Nam là tập đoàn đa quốc gia, đơn vị đi đầu trong công nghệ dự ứng lực, có hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc đưa ra các giải pháp thi công đặc biệt, tư vấn kỹ thuật các công trình đặc biệt như: bể chứa LNG, thủy điện, nhà máy hạt nhân, đường hầm, cầu cống, nhà cao tầng,…

Xem chi tiết tại: https://vietnam.vsl.com/

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG & PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN:

1. Design Engineer - Kỹ sư thiết kế: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp43mqI9ega2SSHdXj2htKbb79eJsRQcGxVVDyreH7D9P-qA/viewform

2. Draftsman - Hoạ viên: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmDFHN0pjaChvyMErfPTw2dBBU_3IVvR7Aq-4LQVoNxmuSnA/viewform