TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ

"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình" - UNESCO

📗 Sự học chưa bao giờ là vô ích, đặc biệt là ngoại ngữ, là tiếng Anh chuyên ngành.

Biết giao tiếp tiếng Anh cơ bản thôi là chưa đủ.

Khi làm việc trong lĩnh vực Cơ khí, tiếng Anh chuyên ngành là một sự khác biết hoàn toàn so với tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

👷🏻‍♂️ Chúng ta cần làm chủ tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí để: 

1. Có được công việc chất lượng, nhiều thăng tiến.

2. Tiếp thu công nghệ cơ khí mới, hiện đại từ nước ngoài.

3. Phát triển và định vị bản thân với xã hội.

🌟 Các học viên sẽ được đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cơ khí thông qua những nội dung sau:

+ Engineering materials

+ Mechanisms

+ Forces in engineering

+ The electric motor 

+ Central heating

+ Safety at work

+ Racing bicycle

+ Scales

+ Portable generator

+ Bearings

+ Elevator

+ Escalator

Các học viên có nhu cầu, sau khi hoàn thành khoá học, sẽ được VSE hỗ trợ kết nối, phát triển cơ hội nghề nghiệp trong và ngoài nước.

Danh sách học viên & đối tác doanh nghiệp tiêu biểu của VSE: LINK

 

 

Thông tin khai giảng

Khai giảng 10/12/2022
Lịch học Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
Giờ học 18h30 - 20h00
Thời lượng 2 tháng
Phí tham dự 6,400,000 VND