Tầng 1, SATO OFFICE, 06 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM