Khoá học

SPEAKING AND PRESENTATION IN CONSTRUCTION BUSINESS _ 0421

Khoá học chuyên về kỹ năng nói và thuyết trình trong chuyên ngành xây dựng thương mại. Cắt nghĩa dễ hiểu...