Khoá học

SPEAKING AND PRESENTATION IN CONSTRUCTION BUSINESS _ 0521

Khoá học chuyên về kỹ năng nói và thuyết trình trong chuyên ngành xây dựng thương mại. Cắt nghĩa dễ hiểu...

SPEAKING AND PRESENTATION IN CONSTRUCTION BUSINESS _ 0521

Khoá học chuyên về kỹ năng nói và thuyết trình trong chuyên ngành xây dựng thương mại. Cắt nghĩa dễ hiểu...

TIẾNG TRUNG CHUYÊN BIỆT NGÀNH XÂY DỰNG _ LỚP CƠ BẢN

Khoá học “Tiếng Trung cơ bản chuyên biệt cho lĩnh vực xây dựng” – 3 tháng – Đảm bảo khả năng giao tiếp hợp tác kin...