Quỹ học bổng mang tên "Chuyển mình cùng VSE" đã đồng hành cùng hàng trăm sinh viên trong ngành kỹ thuật trên nhiều phương diện: tài chính, học thuật và cơ hội phát triển nghề nghiệp mang tầm vóc quốc tế.