GROWTH 360

Chương trình đào tạo GROWTH 360, nằm trong nhóm chương trình phát triển kỹ năng làm việc do VSE Institute liên kết đào tạo cùng Shelby (Ấn Độ).

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, Shelby được tin tưởng phát triển các chương trình đào tạo cho nhiều tập đoàn quốc tế nhưCoca Cola Vietnam, HITACHI, Toyota, EPSON, Frauscher…

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÙ HỢP VỚI:

  1.  Sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp.
  2.  Doanh nghiệp mong muốn bổ sung kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên.
  3.  Các đối tượng mong muốn làm việc trong các tập đoàn quốc tế, tại Việt Nam và nước ngoài.

KHOÁ HỌC SẼ MANG ĐẾN CHO BẠN:

  1.  Kỹ năng thấu hiểu bản thân, tạo ra sự khác biệt.
  2.  Kỹ năng làm việc cùng đồng nghiệp phong cách chuẩn quốc tế.
  3.  Kỹ năng làm việc nhóm.
  4.  Kỹ năng thấu hiểu cấp trên, thấu hiểu doanh nghiệp đang làm việc, từ đó phát triển công việc đáp ứng tầm nhìn và mục tiêu doanh nghiệp đề ra.
  5.  Được cấp chứng nhận và hỗ trợ kết nối 100% việc làm chất lượng tại các tập đoàn quốc tế sau khi hoàn thành khoá học.

Chương trình đào tạo bằng 100% tiếng Anh, do các Chuyên gia Ấn Độ hướng dẫn, diễn ra trong 6 ngày học liên tục.

Day 1: G - Get set and Go

+ Concept of SELF – Understanding self before understanding others

+ Develop self-confidence

+ Understanding personal barriers

Setting personal goal (professional goals, financial goals, learning goals)

PSI Personality Types (Psychometric)

Day 2: R - Redefine one's image

+ Transition from University to Corporate

+ Change Management – why change is required? what does one change?, From where does one begin?, Barriers to Change

+ Understand – Accept – Adapt oneself to the various roles

+ Balancing of roles

+ Understanding today’s Corporate's Needs

+ Aligning oneself with the Organizations vision and Mission

Day 3: O - Out perform

+ Being MAD (Make a difference)

+ Creativity and Innovative thinking

+ Thinking Hats

+ 80/20 principle, moving from ordinary to extraordinary

+ Problem solving and decision making

Day 4: W - Winner instinct

+ Where winning becomes a habit

+ Personal Leadership

+ PODC: Planning, Organizing, Directing and Controlling

+ Time Management

+ Delivering winning presentations (Presentation skills)

Day 5: T - Team player

+ Team work

+ Email etiquettes and corporate etiquettes

+ Interdependence, trust factor, flexibility and tolerance

+ Understanding the EGO states of the team members, drawing the stake holders map

+ Communication - LSRW

Day 6: H - Harness self

+ Harnessing one’s own Potential

+ Get rid of all the rough edges in ones’ personality and ride smoothly through success

+ Conflict Management, How to resolve conflicts

+ IPR Skills (Inter personal skills)

+ Stress Management

 

Ảnh: Đào tạo cho tập đoàn TOYOTA tại Shelby Ấn Độ

Liên kết đào tạo giữa VSE Institute và Shelby Global

 

1. Học viên được cấp chứng nhận như thế nào sau khóa học?

Học viên tham dự đầy đủ các buổi học và thực hiện báo cáo cuối khoá, sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khoá học.

Chứng nhận có giá trị ứng tuyển công việc toàn quốc tại Việt Nam và nước ngoài.

 

 

 

Thông tin khai giảng

Khai giảng 26/12/2022
Lịch học

Thứ 2,3,4,5,6 (9 am - 5 pm)

Thứ 7 (9 am - 12 am)

Thời lượng

6 ngày đào tạo liên tục tại Tp.HCM

Phí tham dự* 395 USD

* Đã bao gồm tài liệu, phí cấp chứng nhận, 1 buổi hoạt động ngoại khoá, 5 buổi ăn trưa buffet.