Đội ngũ giáo viên

Mr. Nguyễn Quang Tri

Senior Manager Kỹ sư Xây Dựng, Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Mr. Lê Tự Quốc Nghi

Human Resource Development Manager Thạc sỹ Cơ Điện Tử và Công Nghệ Cảm Biến, Đại học Việt-Đức.

Ms. Bùi Thị Nhựt Linh

CS & Academic Manager Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Trung, Đại học Sư Phạm Quốc Gia Cao Hùng, Đài Loan.

Mr. Huỳnh Kim Thịnh

General Manager Kỹ sư Xây Dựng, Đại học Bách Khoa Tp.HCM.