Đội ngũ giáo viên

Mr. Mark B. Carace

Specialist Lecturer Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Philippine Christian University, Manila, Philippines. Thạc sĩ Quản lý Công, Đại học Pangasinan State University, Philippines. Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Pangasinan State University, Philippines. Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Colegio San Jose De Alaminos, Philippines.

Mr. Hudson Cheng

Senior Advisor Kiến trúc sư, Đại học New South Wales, Sydney, Úc.

Mr. Nguyễn Quang Tri

Senior Manager Kỹ sư Xây Dựng, Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Ms. Steffany Yasay Vista

Specialist Lecturer Cử nhân ngôn ngữ Anh, Đại học St. La Salle, Philippines.

Ms. Ngô Ngọc Phương Thảo

Business Relationship Manager Kỹ sư Xây Dựng, Đại Học Tổng Hợp Quốc Gia Tula, Liên bang Nga.

Mr. Lê Tự Quốc Nghi

Human Resource Development Manager Thạc sỹ Cơ Điện Tử và Công Nghệ Cảm Biến, Đại học Việt-Đức.

Ms. Bùi Thị Nhựt Linh

CS & Academic Manager Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Trung, Đại học Sư Phạm Quốc Gia Cao Hùng, Đài Loan.

Mr. Huỳnh Kim Thịnh

General Manager Kỹ sư Xây Dựng, Đại học Bách Khoa Tp.HCM.