COGNIPLUS INTERIORS

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP: 

Cogniplus Interiors, được thành lập năm 2005, là một công ty 100% vốn nước ngoài. Công ty được quản lý bởi Hội đồng quản trị với gần 40 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp hàng loạt các dịch vụ thiết kế và thi công nội thất, phù hợp cho các lĩnh vực kinh doanh tại Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Xem thêm thông tin tại: https://cogniplusvn.com/

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG & PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN:

1. Hoạ viên thiết kế nội thất: https://forms.gle/jPgyPCE1kZLv3q7D6