BMB STEEL

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

BMB STEEL là một trong những nhà thầu xây dựng kết cấu thép có quy mô lớn tại Việt Nam và trong khu vực.

Được thành lập từ năm 2004, đặt trụ sở chính tại TP. HCM. Trong quá trình hình thành và phát triển, đến nay BMB Steel đang vận hành 4 nhà máy gia công kết cấu thép tại Việt Nam và 6 văn phòng chi nhánh bao gồm: Hà Nội, Cambodia, Thailand, Myanmar, Philippines, Indonesia.

Xem thêm thông tin tại: https://bmbsteel.com.vn/

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG & PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN:

1. Sales Engineer (Kỹ sư kinh doanh): https://forms.gle/z518VW9RUAxkWLoP8

2. Estimation Designer (Kỹ sư thiết kế dự toán): https://forms.gle/RSfKKozEB6Dw8k3W8

3. Structural Design Engineer (Kỹ sư thiết kế kết cấu): https://forms.gle/583a5EzvBzo1DcEB8

4. Site Supervisor (Kỹ sư công trường): https://forms.gle/GySHenhA2Kg6BivJ8