Xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ xứng tầm

Xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ xứng tầm

Nhân kỷ niệm chào mừng 18 năm ngày Doanh Nhân Việt Nam, Kỹ sư Huỳnh Kim Thịnh, Tổng Giám đốc VSE Institute đã chia sẻ về định hướng xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ xứng tầm.

DOANH NHÂN SÀI GÒN - TẠP CHÍ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Xem thêm tại: https://doanhnhansaigon.vn/doanh-nhan-viet/xay-dung-doi-ngu-doanh-nhan-tre-xung-tam-1113578.html

 

Bài sau